Stock-to-flow (zapas-do-przepływu)

590 słów, Około 3 minut

Model stock-to-flow jest najbardziej znanym oraz cytowanym modelem w dyskusjach o Bitcoinie, zarówno od strony pozytywnej, jak i negatywnej.

W świecie statystyki znane jest powiedzenie „All models are wrong, some are useful”, co można tłumaczyć na „Wszystkie modele się mylą, niektóre są użyteczne”. Sprawdza się to też w przypadku modelu stock-to-flow.

Z definicji – model S2F to stosunek zapasu, rezerw (stock) danego dobra do rocznej jego produkcji (flow).

S2F = stock / flow

W ten sposób mierzy się rzadkość danego aktywa. Dla przykładu – ilość wydobytego złota na świecie to 190 tysięcy ton (zapas), a rocznie wydobywa się ok. 3000 ton. Im wyższy współczynnik S2F, tym rzadsze jest dane dobro. Dobra typowo konsumpcyjne mają niski współczynnik SF, podwojenie ich produkcji zmniejsza ich zapasy, co obniża ich cenę. Współczynnik S2F złota to 62, co oznacza, że potrzebne są 62 lata by wydobyć równowartość obecnych zasobów złota.

Jak wiemy – podaż Bitcoina ograniczona jest do 21 milionów, natomiast nowe bitcoiny są stale wykopywane w postaci nagród dla górników, aktualnie z inflacją rzędu 1.67%, która zmniejsza się ze względu na halving. Bitcoin staje się więc dobrem coraz rzadszym. Poniżej wykres zmieniającej się rzadkości Bitcoina w porównaniu do srebra i złota. Zauważyć można, iż modelowana rzadkość bardzo pokrywa się z liniową zależnością w skali logarytmiczno – logarytmicznej (power regression). Statystycznie występuje zależność pomiędzy wartością rynkową a S2F. Tzw. współczynnik determinacji R2 wynosi 0.95, co świadczy o tym, że ta zależność nie jest przypadkowa. Z halvingu wynika też duże zwiększenie rzadkości Bitcoina – aktualnie w okolicach srebra. Po 2024 roku – Bitcoin będzie rzadszym aktywem niż złoto. SF i S2F używane są tutaj zamiennie.

Poniżej – cena Bitcoina za sztukę w oparciu o model S2F.

S2F vs cena Bitcoina

Odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe – za Wiki – Jest to miara zmienności. Mówi, jak szeroko wartości jakiejś wielkości są rozrzucone wokół jej średniej. Im mniejsza wartość odchylenia tym obserwacje są bardziej skupione wokół średniej.

Aktualnie cena Bitcoina oscyluje wokół odchylenia standardowego SD = 1
Data2022-03-17
Cena za BTC$40966.42
Cena wg. modelu S2F$78856.22
Przewidywana cena w zakresie górnym SD=1$136590.82
Przewidywana cena w zakresie dolnym SD=1$45525.04
Przewidywana cena w zakresie górnym SD=2$273181.63
Przewidywana cena w zakresie dolnym SD=2$22762.52

Ważną rzeczą, którą należałoby zaznaczyć jest to, że cena przewidziana w modelu S2F jest ceną średnią, a to oznacza, że rynkowa cena BTC może spaść poniżej (jak to jest aktualnie na 03/2022), bądź wzrosnąć powyżej ceny średniej. Ogólny trend jest jednak wzrostowy długoterminowo.

Dobrze wspomnieć także o nieruchomościach w kontekście Bitcoina. Nieruchomości stały się jednym z wehikułów używanych przez inwestorów do podtrzymania wartości swoich oszczędności. Wynika to z faktu, iż rządy wymuszają ograniczenie podaży nieruchomości. Obecnie przybywa ich dwa razy wolniej niż złota, co sprawia, że są one lepszym wehikułem do przetrzymania wartości niż złoto. Wraz z kolejnym halvingiem Bitcoina wypadającym na Kwiecień, Maj dwa tysiące dwudziestego czwartego roku, ilość nowych Bitcoinów będzie przyrastać wolniej niż nieruchomości. Sprawi to zapewne, że część kapitału przejdzie z nieruchomości do Bitcoina.

Następny artykuł – Jak zacząć z Bitcoinem w praktyce

Ostatnia zmiana: 15 lipca, 2023