Dlaczego cena Bitcoina jest niestabilna i jak uniknąć strat z tym związanych

1274 słów, Około 7 minut

Z tego artykułu dowiesz się dlaczego cena Bitcoin tak bardzo się zmienia w krótkim odcinku czasu i na jakie czynniki zwracać uwagę, aby zminimalizować ryzyko strat z tym związanych do minimum.

Proponenci Bitcoina zachęcają wszystkich do przeniesienia części swoich oszczędności właśnie na tą cyfrową formę pieniądza, zapewniając, że to jedna z najbardziej wydajnych metod oszczędzania pieniędzy w dłuższej perspektywie czasu. Podczas gdy przeciwnicy, często i głośno przytaczają argument w stylu „gdybym kupił rok temu to straciłbym 70%”.

Jest wiele czynników, które wpływają na cenę Bitcoina, i część z nich przytoczę w dalszej części tego artykułu. Na razie jednak skupmy uwagę na tym dlaczego cena Bitcoina „skacze” tak mocno w porównaniu do innych aktywów finansowych.

Zmienność ceny Bitcoina

Jak już wcześniej zaznaczyłem, Bitcoin jest świetnym narzędziem do oszczędzania w DŁUGIM odcinku czasu, natomiast w krótkim terminie może narazić na dość poważne straty. 

Aby wytłumaczyć zmienność ceny Bitcoina, przyrównam go do innego, konkurującego pieniądza, znanego od tysięcy lat, mianowicie złota. 

Zmienność ceny obu tych aktywów w dużej mierze zależy od ich całkowitej wielkości, bądź też całkowitej ich wartości, w świecie finansów nazywa się to kapitalizacją aktywa. Dla przykładu, cena jednej uncji złota nie mówi nam ile jest warte złoto na całym świecie, tak samo jest z Bitcoinem, cena pojedynczego bitcoina nie mówi nam nic o cenie wszystkich bitcoinów na całym świecie razem wziętych.

Aby wycenić całkowitą wartość aktywa, należy pomnożyć ilość dostępnych w obrocie jego jednostek z aktualną ceną pojedynczej jednostki. I tak dla naszych obu aktywów, całkowita ich wartość na dzień pisania tego artykułu wynosi:

Złoto (kapitalizacja) to ok. 11 bilionów USD ($11,000,000,000,000) 

Bitcoin (kapitalizacja) to ok. 400 miliardów USD ($400,000,000,000) 

Bez brania kalkulatora w rękę, mówię szybko, że aktualnie całe złoto na świecie jest warte około 27.5 raza więcej niż wszystkie Bitcoiny!

Na rynkach finansowych, jest wiele różnych typów graczy. Poczynając od małych inwestorów, spekulantów, fundusze inwestycyjne różnego kalibru, po tzw. grube ryby (prywatni inwestorzy / spekulanci którzy obracają olbrzymimi kwotami). 

Teraz wyobraźmy sobie, że taka „gruba ryba” (lub kilka grubych ryb) sprzedaje w tym samym momencie 1% (110 miliardów USD) całkowitej wartości złota. Konsekwencją takiej sprzedaży jest spadek ceny złota, jeśli w danym momencie jest więcej sprzedających niż kupujących. 

Teraz wyobraźmy sobie, że ta sama grupa zamożnych graczy rynkowych sprzedaje Bitcoina za podobną kwotę 110 miliardów USD. Jest to ponad 25% całkowitej wartości wszystkich bitcoinów na świecie!!!  Łatwo sobie wyobrazić jak na cenę Bitcoina wpłynęłaby taka sprzedaż, nagle na rynku znajduje się na sprzedaż jedna czwarta wartości wszystkich bitcoinów. Cena spadłaby drastycznie jeśli natychmiast nie znaleźli by się kupcy, a kupcy nie zawsze się znajdują od razu, bo jeśli ktoś pozbywa się takiej ilości, to reszta przed zakupem zacznie się zastanawiać co się takiego stało i że może lepiej warto poczekać, a może spadnie jeszcze niżej. 

Jeśli powyższy przykład oparty na liczbach nie daje dobrego zrozumienia, jak taka sama wartość sprzedaży może wpłynąć na wartość jednostek dwóch różnych aktywów o znacznie się różniącej kapitalizacji, pozwolę sobie przytoczyć przykład z jednostkami pływającymi. 

Na morzu płyną obok siebie dwie łódki, duży jacht (złoto) i druga 27 razy mniejsza łódeczka (Bitcoin). Nagle nadchodzi spora fala (sprzedaż za 110 miliardów USD). Dla dużego jachtu, jest to po prostu jedna z wielu fal, jakie się napotyka na morzu, która powoduje, że jacht się tylko zabuja, natomiast mała łódeczka i jej załoga walczy o to, aby się nie przewrócić.

Wartość kapitalizacji Bitcoina od momentu jego stworzenia sukcesywnie rośnie, tak więc dopóki łódeczka Bitcoin nie osiągnie rozmiarów innych dużych jachtów, duże ryby będą  stosunkowo łatwo wpływać na jej stabilność, poprzez wpływ na cenę. 

Jak uniknąć strat związanych z zmiennością ceny

Niestety nie ma jednego prostego przepisu aby uniknąć strat związanych z zmiennością ceny Bitcoina, no może z wyjątkiem jednej: trzymać przez przynajmniej 4 lata. Natomiast są pewne ważne czynniki które mogą pomóc nam nabycie Bitcoin po możliwie najtańszej cenie w danym cyklu i tym samym zminimalizować straty.
W tej części pokrótce opiszę najważniejsze czynniki wpływające na cenę Bitcoina. Każdy z tych czynników nadaje się na osobny artykuł, ale ufam, że ta lista może być dobrym początkiem dla każdego, aby móc samemu ocenić kiedy jest najlepszy czas na przenoszenie swoich oszczędności na Bitcoin.   

Czynnik 1. Rosnąca popularność – nie wymaga raczej tłumaczenia, jest to popyt na Bitcoina. Można łatwo ją ocenić poprzez chociażby rosnącą ilość artykułów w mediach (tych pozytywnych i negatywnych), ilość firm i usług otwierających się na Bitcoin, itd. 

Czynnik 2. Halvingi – halving to proces związany z tworzeniem nowych Bitcoinów. Proces ten odpowiada za zmniejszenie tworzenia nowych bitcoinów (podaż) o połowę co 4 lata. W ten sposób za około 130 lat przestaną być tworzone nowe Bitcoiny i osiągniemy całkowitą liczbę 21 milionów BTC. Bardzo proste prawo podaży i popytu mówi nam, że jeśli zainteresowanie jest na stałym poziomie, a podaż spadnie to cena rośnie. Następny spadek podaży Bitcoina o połowę przypada na Maj 2024 roku.

Czynnik 3. Banki centralne – banki centralne mają możliwość zarówno tworzenia jaki i niszczenia pieniądza fiducjarnego (PLN / EUR / USD, etc.) bez wkładania w to znaczącej pracy. Tworzą go w momencie obniżania stóp procentowych oraz zakupu długu publicznego (i korporacyjnego) a niszczą go w momencie podwyżki stóp procentowych i sprzedaży długu publicznego. Inaczej mówiąc, zalewają rynek pieniędzmi lub też wysysają z niego pieniądze. W momencie gdy pieniędzy na rynku pojawia się dużo, ceny większości aktywów idą do góry, „wszyscy są bogaci”, kredyty są tanie, wszyscy inwestują itd. Odwrotnie gdy wysysają pieniądze z rynku. Wtedy wielu jest zmuszona, aby sprzedać swoje Bitcoiny, aby opłacić rachunki, kupić jedzenie i spłacić drożejące kredyty.    

Czynnik 4. Wiadomości ze świata (na równi z 3) –  każda informacja, w zależności od jej siły przekłada się na zmianę ceny. Najtrudniejszym zadaniem jest ocenić siłę informacji. 

Warto pamiętać, że „grube ryby”, te które mają największy wpływ na cenę, poświęcają bardzo dużo czasu i pieniędzy na analizowanie powyższych czynników. Dlatego najlepszym sposobem na akumulowanie Bitcoina i używania go jako wehikułu do oszczędzania jest akumulowanie go sukcesywnie poprzez jego zakup za niewielkie kwoty oraz przyjmowanie go w rozliczeniach handlowych. Wraz ze zdobywaniem większej pewności w ocenie powyższych czynników, można zwiększać kwoty zakupów. 

Powoli, ale skutecznie obierajmy  #KursNaBitcoin i nie dajmy się zatopić przez banki centralne. 

Pozdrawiam

Tony Acid (Twitter: @TonyAcid25)

Ostatnia zmiana: 29 czerwca, 2023